Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 1 Statsförvaltningens utveckling

Proposition 2006/07:1

Bilaga 1

Statsförvaltningens

utveckling

Förord

Den svenska statsförvaltningen har stolta anor och bygger sin verksamhet kring medborgaruppdraget och ämbetsmännens oväld. Myndigheterna spelar en betydande roll i den svenska demokratin. Den statliga förvaltningens tjänstemän är statens ansikte mot medborgarna.

Regeringen avser att arbeta för att vitalisera demokratin och demokratins institutioner. Detta arbete ska bedrivas utifrån det värdemässiga kitt som ligger till grund för de övriga delarna av regeringens reformarbete. Det arbete som nu inleds syftar till att lägga grunden för en långsiktigt sund ekonomisk utveckling, skapa utrymme för ökad välfärd och stärka det civila samhället samt öka makten för enskilda och familjer över deras egen vardag.

Regeringen avser att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)