Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 2 Svensk ekonomi

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 2 Svensk ekonomi

Bilaga 2

Svensk ekonomi

PROP. 2006/07:1 BILAGA 2

Bilaga 2

Svensk ekonomi

Innehållsförteckning

FörordTU

UT ...............................................................................................................................

9

SammanfattningTU

UT ................................................................................................................

9

1TU

UT

InternationellTU

utvecklingUT......................................................................................

11

1TU

.1UT

FörentaTU

staternaUT ....................................................................................

12

1TU

.2UT

EuroområdetTU

UT

.........................................................................................

17

1TU

.4UT

FörutsättningarTU

för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)