Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 2 Svensk ekonomi

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 2 Svensk ekonomi

Bilaga 2

Svensk ekonomi

PROP. 2006/07:1 BILAGA 2

Bilaga 2

Svensk ekonomi

Innehållsförteckning

FörordTU

UT ...............................................................................................................................

9

SammanfattningTU

UT ................................................................................................................

9

1TU

UT

InternationellTU

utvecklingUT......................................................................................

11

1TU

.1UT

FörentaTU

staternaUT ....................................................................................

12

1TU

.2UT

EuroområdetTU

UT

.........................................................................................

17

1TU

.4UT

FörutsättningarTU

för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)