Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 3 Fördelningspolitisk redogörelse

Proposition 2006/07:1

Bilaga 3

Fördelningspolitisk

redogörelse

PROP. 2006/07:1 BILAGA 3

Bilaga 3

Fördelningspolitisk redogörelse

Innehållsförteckning

Förord ...............................................................................................................................

7

Sammanfattning................................................................................................................

7

1

Inkomster och ekonomisk standard .....................................................................

8

1.1

Den ekonomiska standardens utveckling..............................................

8

1.2Barns, ungdomars, pensionärers och utlandsföddas

relativa standard ......................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)