Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 3 Fördelningspolitisk redogörelse

Proposition 2006/07:1

Bilaga 3

Fördelningspolitisk

redogörelse

PROP. 2006/07:1 BILAGA 3

Bilaga 3

Fördelningspolitisk redogörelse

Innehållsförteckning

Förord ...............................................................................................................................

7

Sammanfattning................................................................................................................

7

1

Inkomster och ekonomisk standard .....................................................................

8

1.1

Den ekonomiska standardens utveckling..............................................

8

1.2Barns, ungdomars, pensionärers och utlandsföddas

relativa standard ......................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)