Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser

Proposition 2006/07:1

Bilaga 4

Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

PROP. 2006/07:1 BILAGA 4

Bilaga 4

Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Innehållsförteckning

SammanfattningTU

UT ................................................................................................................

9

1TU UT

EkonomiskaTU

resurser för kvinnor och män i åldern
20–64
årUT............................

10

1TU

.1UT

TidU

och sysselsättning ojämnt fördelatUT................................................

10

1TU

.1.1UT

OjämnTU

fördelning av betalt och obetalt arbeteUT ...................................

10

1TU

.1.2UT

ArbetsmarknadenTU

är starkt könsuppdeladUT ..........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)