Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser

Proposition 2006/07:1

Bilaga 4

Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

PROP. 2006/07:1 BILAGA 4

Bilaga 4

Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Innehållsförteckning

SammanfattningTU

UT ................................................................................................................

9

1TU UT

EkonomiskaTU

resurser för kvinnor och män i åldern
20–64
årUT............................

10

1TU

.1UT

TidU

och sysselsättning ojämnt fördelatUT................................................

10

1TU

.1.1UT

OjämnTU

fördelning av betalt och obetalt arbeteUT ...................................

10

1TU

.1.2UT

ArbetsmarknadenTU

är starkt könsuppdeladUT ..........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)