Budgetpropositionen för 2007 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 oktober

Proposition 2006/07:1

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 12 oktober 2006

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Odenberg, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Stegö Chilò, Borelius, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni.

Föredragande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Odenberg, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Stegö Chilò, Borelius, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Sabuni.

Regeringen beslutar proposition 2006/07:1

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)