Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Proposition 2006/07:1

Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 11

Förslag till statsbudget för 2007

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

7

2TU

UT

LagförslagTU

UT................................................................................................................

9

2TU

.1UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg

till pensionärer m.fl.UT................................................................................

9

2TU

.2UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (2001:853) om

äldreförsörjningsstödUT............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)