Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Proposition 2006/07:1

Ekonomisk trygghet

12

för familjer och barn

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 12

Förslag till statsbudget för 2007

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT

......................................................................................

7

2TU

UT

EkonomiskTU

trygghet för familjer med barnUT ..........................................................

9

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT..............................................................................................

9

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT ....................................................................................

9

3TU

UT

PolitikområdetTU

Ekonomisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)