Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Proposition 2006/07:1

Ekonomisk trygghet

12

för familjer och barn

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 12

Förslag till statsbudget för 2007

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT

......................................................................................

7

2TU

UT

EkonomiskTU

trygghet för familjer med barnUT ..........................................................

9

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT..............................................................................................

9

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT ....................................................................................

9

3TU

UT

PolitikområdetTU

Ekonomisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)