Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Proposition 2006/07:1

Arbetsmarknad 13

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

Förslag till statsbudget för 2007

Arbetsmarknad

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Arbetsmarknad .....................................................................................................

11

2.1

Omfattning............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

11

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

12

3

Integrationspolitik................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)