Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Proposition 2006/07:1

Arbetsmarknad 13

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

Förslag till statsbudget för 2007

Arbetsmarknad

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Arbetsmarknad .....................................................................................................

11

2.1

Omfattning............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

11

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

12

3

Integrationspolitik................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)