Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Arbetsliv 14

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Förslag till statsbudget för 2007

Arbetsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Arbetsliv................................................................................................................

11

2.1

Omfattning............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

11

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

12

3

Politikområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)