Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Proposition 2006/07:1

Studiestöd 15

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Förslag till statsbudget för 2007

Studiestöd

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Lagförslag................................................................................................................

9

2.1

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)..................

9

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i

studiestödslagen (1999:1395)...............................................................

11

3

Utgiftsområde 15 Studiestöd...............................................................................

13

3.1

Omfattning............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)