Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildning och

16

universitetsforskning

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Förslag till statsbudget för 2007

Utbildning och universitetsforskning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

21

2

Lagförslag..............................................................................................................

25

2.1

Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)............................

25

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2001:239) om kvalificerad

yrkesutbildning .....................................................................................

38

2.3Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)