Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 17 Kultur medier, och trossamfund och fritid

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 17 Kultur medier, och trossamfund och fritid

Kultur, medier,

17

trossamfund och fritid

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Förslag till statsbudget för 2007

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

13

2

Lagförslag..............................................................................................................

17

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och

kontroll av filmer och videogram.........................................................

17

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift

på televisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)