Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Proposition 2006/07:1

Samhällsplanering, 18 bostadsförsörjning

och byggande samt konsumentpolitik

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

Förslag till statsbudget för 2007

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT

......................................................................................

9

2TU

UT

UtgiftsområdeTU

18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt

konsumentpolitikUT .................................................................................................

13

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

13

2TU

.2 UT

UtgiftsutvecklingTU
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)