Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Proposition 2006/07:1

Samhällsplanering, 18 bostadsförsörjning

och byggande samt konsumentpolitik

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

Förslag till statsbudget för 2007

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT

......................................................................................

9

2TU

UT

UtgiftsområdeTU

18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt

konsumentpolitikUT .................................................................................................

13

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

13

2TU

.2 UT

UtgiftsutvecklingTU
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)