Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Proposition 2006/07:1

Rikets styrelse

1

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Förslag till statsbudget för 2007

Rikets styrelse

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Lagförslag..............................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till

riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen...........

11

3

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse..........................................................................

13

3.1

Omfattning............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)