Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Proposition 2006/07:1

Allmän miljö- och

20

naturvård

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

Förslag till statsbudget för 2007

Allmän miljö- och naturvård

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

9

2TU

UT

AllmänTU

miljö- och naturvårdUT ...............................................................................

11

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

11

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT

..................................................................................

11

2TU

.3UT

SkatteutgifterTU

UT.........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)