Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Proposition 2006/07:1

Allmän miljö- och

20

naturvård

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

Förslag till statsbudget för 2007

Allmän miljö- och naturvård

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

9

2TU

UT

AllmänTU

miljö- och naturvårdUT ...............................................................................

11

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

11

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT

..................................................................................

11

2TU

.3UT

SkatteutgifterTU

UT.........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)