Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 23 Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 23 Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Jord- och skogsbruk, 23 fiske med anslutande

näringar

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Förslag till statsbudget för 2007

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ....................................................................................

13

2TU

UT

UtgiftsområdeTU

23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringarUT ..........

17

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

17

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT ..................................................................................

18

2TU

.3UT

SkatteutgifterTU

UT.........................................................................................

19

3TU

UT

SkogspolitikTU

UT
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)