Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 23 Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 23 Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Jord- och skogsbruk, 23 fiske med anslutande

näringar

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Förslag till statsbudget för 2007

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ....................................................................................

13

2TU

UT

UtgiftsområdeTU

23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringarUT ..........

17

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

17

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT ..................................................................................

18

2TU

.3UT

SkatteutgifterTU

UT.........................................................................................

19

3TU

UT

SkogspolitikTU

UT
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)