Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Proposition 2006/07:1

Näringsliv 24

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

Förslag till statsbudget för 2007

Näringsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Näringsliv..............................................................................................................

13

2.1

Omfattning............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

13

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

14

3

Näringspolitik.......................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)