Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till Kommuner

Proposition 2006/07:1

Allmänna bidrag till 25 kommuner

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

Förslag till statsbudget för 2007

Allmänna bidrag till kommuner

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

5

2

Allmänna bidrag till kommuner ............................................................................

7

2.1

Inledande kommentar.............................................................................

7

2.2

Omfattning..............................................................................................

7

2.3

Utgiftsutvecklingen ................................................................................

8

2.4

Skatteutgifter...........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)