Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

Proposition 2006/07:1

Statsskuldsräntor 26

m.m.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

Förslag till statsbudget för 2007

Statsskuldsräntor

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Inledning.................................................................................................................

9

3

Räntor på statsskulden.........................................................................................

11

3.1

Statsskuldsräntor...................................................................................

11

3.2

Faktorer som påverkar ränteutgifterna................................................

12

3.2.1

Statsskulden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)