Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor

Proposition 2006/07:1

Statsskuldsräntor 26

m.m.

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

Förslag till statsbudget för 2007

Statsskuldsräntor

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Inledning.................................................................................................................

9

3

Räntor på statsskulden.........................................................................................

11

3.1

Statsskuldsräntor...................................................................................

11

3.2

Faktorer som påverkar ränteutgifterna................................................

12

3.2.1

Statsskulden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)