Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 27 Avgiften till den Europeiska gemenskapen

Proposition 2006/07:1

Avgiften till

27

Europeiska gemenskapen

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Förslag till statsbudget för 2007

Avgiften till Europeiska gemenskapen

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

5

2

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen ...................................

7

3

Redovisning av
EU-budgetens
utgifter och den svenska
EU-avgiftens
utfall

2005 .........................................................................................................................

9

4

Politikområde 93 Avgiften till Europeiska gemenskapen ..................................

11

5

Bemyndigande ......................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)