Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 27 Avgiften till den Europeiska gemenskapen

Proposition 2006/07:1

Avgiften till

27

Europeiska gemenskapen

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Förslag till statsbudget för 2007

Avgiften till Europeiska gemenskapen

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

5

2

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen ...................................

7

3

Redovisning av
EU-budgetens
utgifter och den svenska
EU-avgiftens
utfall

2005 .........................................................................................................................

9

4

Politikområde 93 Avgiften till Europeiska gemenskapen ..................................

11

5

Bemyndigande ......................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)