Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Proposition 2006/07:1

Skatt, tull och

3

exekution

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 3

Förslag till statsbudget för 2007

Skatt, tull och exekution

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ...........................................................

9

2.1

Inledning..................................................................................................

9

2.2

Omfattning..............................................................................................

9

2.3

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

3

Politikområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)