Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Proposition 2006/07:1

Skatt, tull och

3

exekution

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 3

Förslag till statsbudget för 2007

Skatt, tull och exekution

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ...........................................................

9

2.1

Inledning..................................................................................................

9

2.2

Omfattning..............................................................................................

9

2.3

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

3

Politikområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)