Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Proposition 2006/07:1

Internationell 5

samverkan

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

Förslag till statsbudget för 2007

Internationell samverkan

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

7

2TU

UT

InternationellTU

samverkanUT .......................................................................................

9

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT..............................................................................................

9

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingenTU

UT ................................................................................

9

3TU

UT

UtrikesTU

- och säkerhetspolitikUT ..............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)