Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Proposition 2006/07:1

Internationell 5

samverkan

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

Förslag till statsbudget för 2007

Internationell samverkan

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

7

2TU

UT

InternationellTU

samverkanUT .......................................................................................

9

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT..............................................................................................

9

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingenTU

UT ................................................................................

9

3TU

UT

UtrikesTU

- och säkerhetspolitikUT ..............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)