Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Försvar samt

6

beredskap mot sårbarhet

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Förslag till statsbudget för 2007

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT

......................................................................................

9

2TU

UT

UtgiftsområdeTU

6UT ...................................................................................................

11

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

11

2TU

.1.1UT

EnTU ändamålsenlig ...............................................................förvaltningUT

13

2TU

.1.2UT

EnTU
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)