Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Proposition 2006/07:1

Internationellt 7

bistånd

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Förslag till statsbudget för 2007

Internationellt bistånd

Innehållsförteckning

1TU UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

5

2TU UT

UtgiftsområdeTU

7 Internationellt biståndUT...............................................................

7

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT..............................................................................................

7

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT ....................................................................................

7

3TU UT

PolitikområdeTU

8 Internationellt utvecklingssamarbeteUT ........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)