Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Proposition 2006/07:1

Internationellt 7

bistånd

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Förslag till statsbudget för 2007

Internationellt bistånd

Innehållsförteckning

1TU UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

5

2TU UT

UtgiftsområdeTU

7 Internationellt biståndUT...............................................................

7

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT..............................................................................................

7

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT ....................................................................................

7

3TU UT

PolitikområdeTU

8 Internationellt utvecklingssamarbeteUT ........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)