Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 8 Migration

Proposition 2006/07:1

Migration 8

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

Förslag till statsbudget för 2007

Migration

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Migration ................................................................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

3

Migrationspolitik..................................................................................................

11

3.1

Omfattning............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)