Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Hälsovård, sjukvård

9

och social omsorg

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

Förslag till statsbudget för 2007

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ....................................................................................

13

2TU

UT

Hälsovård,TU

sjukvård och social omsorgUT...............................................................

15

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

15

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT

..................................................................................

15

2TU

.3UT

SkatteutgifterTU

UT.........................................................................................

16

3TU

UT

PolitikområdeTU

Hälso-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)