Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Hälsovård, sjukvård

9

och social omsorg

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

Förslag till statsbudget för 2007

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ....................................................................................

13

2TU

UT

Hälsovård,TU

sjukvård och social omsorgUT...............................................................

15

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

15

2TU

.2UT

UtgiftsutvecklingTU

UT

..................................................................................

15

2TU

.3UT

SkatteutgifterTU

UT.........................................................................................

16

3TU

UT

PolitikområdeTU

Hälso-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)