Budgetpropositionen för 2007 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Proposition 2006/07:1

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

PROP. 2006/07:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN

Förslag till statsbudget för 2007

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

7

2TU

UT

LagförslagTU

UT................................................................................................................

9

2TU

.1UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad

ålderspensionUT...........................................................................................

9

3TU

UT

ÅlderspensionssystemetTU

vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)