Budgetpropositionen för 2009

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m
Budgetpropositionen för 2009

2008/09:1

2008/09:1

utgiftsområden.

budgetpolitiken

höga

arbetslöshet.

länder.

perioden.

2011.

följd.

områden:

framtiden,

förstärker

samma

detta

havet.

utbetalas

tas

regeringen.

rättvist.

välfärden

mål

arbetsutbudet.

inför.

länders

arbetsmarknaden.

utvecklingen.

sin

sfären.

fossil

förmåga

länder.

sätta.

tivitet.

ökar.

sysselsättningspotentialen.

konjunkturläget.

arbetsmarknadsläget.

likvärdiga

arbeta.

denna

öka.

marknaden.

arbetslösa.

arbetslöshet.

marginell.

analys.

månadens

god.

varaktigt

nästa

och

tillväxt

2009.

ekonomin.

ansvarsfullt.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-09-22 Bordläggning: 2008-09-22 Hänvisning: 2008-09-25 Motionstid slutar: 2008-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (261)
Bilagor (73)
Behandlas i betänkande (27)