Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.
Budgetpropositionen för 2011

Regeringens proposition 2010/11:1

Budgetpropositionen för 2011

Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m.

Regeringens proposition 2010/11:1

Budgetpropositionen för 2011

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för budgetåret 2011 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 8 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2011 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-10-12 Bordläggning: 2010-10-12 Hänvisning: 2010-10-19 Motionstid slutar: 2010-10-27
Förslagspunkter (245)
Behandlas i betänkande (26)