Budgetpropositionen för 2018

Proposition 2017/18:1

Budgetpropositionen för 2018

Regeringens proposition 2017/18:1

Budgetpropositionen för 2018

Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2017/18:1

Budgetpropositionen för 2018

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2018.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2018 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1

Översikt av innehåll i volym 1

Volym 1a

1.

Finansplan

2.

Förslag till riksdagsbeslut

3.

Lagförslag

4.

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-20 Bordlagd: 2017-09-20 Hänvisad: 2017-09-21 Motionstid slutar: 2017-10-05
Förslagspunkter (191)
Behandlas i betänkande (28)