Budgetpropositionen för 2020

Proposition 2019/20:1

Utdrag ur dokument


Budgetpropositionen för 2020
Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition
2019/20:1
Budgetpropositionen för 2020
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2020.
Stockholm den 13 september 2019
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2020 samt de övriga förslag
och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Bordlagd: 2019-09-18 Hänvisad: 2019-09-19 Motionstid slutar: 2019-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (157)
Behandlas i betänkande (28)