Budgetpropositionen för 2022

Proposition 2021/22:1

prop 2021/22 1

Regeringens proposition 2021/22:1

Budgetpropositionen för 2022

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2022.

Stockholm den 16 september 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2022 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

1

Prop. 2021/22:1

Översikt av innehåll i volym 1

Volym 1a

1

Finansplan

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Den makroekonomiska utvecklingen

4

De budgetpolitiska målen

5

Inkomster

6

Utgifter

7

Statens budgetsaldo och statsskulden

8

Den offentliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-09-20 Bordlagd: 2021-09-20 Hänvisad: 2021-09-21 Motionstid slutar: 2021-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (150)
Bilagor (28)
Behandlas i betänkande (28)