Budgetpropositionen för 2023

Proposition 2022/23:1

Budgetpropositionen för 2023

Regeringens proposition 2022/23:1

Budgetpropositionen för 2023

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2023.

Stockholm den 3 november 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2023 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

1

Prop. 2022/23:1

Översikt av innehåll i volym 1

Volym 1a

1

Finansplan

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Den makroekonomiska utvecklingen

4

De budgetpolitiska målen

5

Inkomster

6

Utgifter

7

Statens budgetsaldo och statsskulden

8

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-11-08 Bordlagd: 2022-11-08 Hänvisad: 2022-11-09 Motionstid slutar: 2022-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (175)
Bilagor (28)
Behandlas i betänkande (28)