2008/09:232

   
   

biträde.

kostnadsansvar

staten.

     
       
       
       
     
       
       
       
       
       
     
       
       
       
         
         
         
       
       
     
     
       
     
     
     
     
     
   
     

följande

             
                         
                   
     
       
   
   
       
   
       
       
   
             
                 
             
 
   
   
   
     
             
                           
             
 
         
   
   
               
             
   
   
           
       
             
                   
för

tidsspillan.

burit

(1996:1619)

   

biträde.

biträde.

till

     
   
       
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
       
       
     
   
       
         

ikraftträdandet.

     

Ju2008/10605/DOM)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

upphört.

     

förordnas.

ringens.

lagstiftning.

ordning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

ordnas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

avlägsen

   

instämmer

     

till

dömning.

terat

staten.

biträde.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

ersättning.

karaktär.

svarare.

fullödigt

(1996:1619)

synnerliga

biträde.

5.3.

paragrafen

följande

             
                       
                 
   
         
   
   
       
   
   
         
   
         
     
 
   
   
   
         
           
                         
                         
   
       
   
   
               
             
   
   
           
         
         
   
   

burit

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

biträde.

biträde.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

mycket.

av.

följande

   

rättegångsombud.

föranleda

           
 
         
   
   
               
         
   
   
         
           
           
   
   

burit

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

biträde.

biträde.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

mycket.

ikraftträdandet.

Kvarnholt.

rättsligt