Djurskyddskontrollregister

Proposition 2008/09:143

2008/09:143

lagen,

till

registret.

lag.

direktåtkomst.

bruksverket.

klagande.

(1988:539)

gemenskapsreglerna.

fattas

skolor.

otillåten.

stycket)

lämnas

utarbetas.

personuppgiftslagen.

personuppgifter

registrerades

behandlingen.

registret.

utför.

länsstyrelsen.

mål.

föreskrifter.finalitetsprincipen.

registret.

för

5.13)

tillföras

till

dömning.

eller

sekretessbelagda

området.

kontrollregistret.

arbetsinsats.

uppgiftsansvarige.

vållarens

(1990:782)

registret.

dömning.

registret.

dömning.

dömning.

skyddskontrollregistret.

budsregister.

logisk

ringens

bedömningen.

effektivt.

Jordbruksverkets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-09 Bordläggning: 2009-03-09 Hänvisning: 2009-03-10 Motionstid slutar: 2009-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)