Eftersök av trafikskadat vilt

Proposition 2008/09:191

2008/09:191

   
   
     
     
     
     
       
       
     
     
   
   
       
       
     
       
       
         
         
     
       
       
       
     
   
       
   
       
   
       
   
         
     
   
     
     
     
     
   

fråga

motorfordon.

motorfordon.

fall

             
           
           
     

av

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

nerna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

melserna.

rätten.

Rikspolisstyrelsen)

manstötningen.

hövs

dödats.

försvårar

jaktförordningen.

     
     

ning.

digheten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tilläggsersättning)

minskas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

viltvårdsfonden.

lydelse.

   
             
           
           
         
   
   
         
       
           
           
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   

departementspromemorian

Sveriges

om
motorfordon.
åtgärder.
(1987:259)
lydelse.

Tolgfors,

vilt

       
       
     
     
     
       
       
       
       
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-05-13 Bordläggning: 2009-05-13 Hänvisning: 2009-05-14 Motionstid slutar: 2009-05-28
Förslagspunkter (1)