Eftersök av trafikskadat vilt

Proposition 2008/09:191

2008/09:191

   
   
     
     
     
     
       
       
     
     
   
   
       
       
     
       
       
         
         
     
       
       
       
     
   
       
   
       
   
       
   
         
     
   
     
     
     
     
   

fråga

motorfordon.

motorfordon.

fall

             
           
           
     

av

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

nerna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

melserna.

rätten.

Rikspolisstyrelsen)

manstötningen.

hövs

dödats.

försvårar

jaktförordningen.

     
     

ning.

digheten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tilläggsersättning)

minskas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

viltvårdsfonden.

lydelse.

   
             
           
           
         
   
   
         
       
           
           
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   

departementspromemorian

Sveriges

om
motorfordon.
åtgärder.
(1987:259)
lydelse.

Tolgfors,

vilt

       
       
     
     
     
       
       
       
       
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-05-13 Bordläggning: 2009-05-13 Hänvisning: 2009-05-14 Motionstid slutar: 2009-05-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)