Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet

Proposition 2008/09:184

2008/09:184

garanti.

dagens

förvaltningen,

nämnts.

stycket.

(1991:481)

följande

lamentet.

följande

sekreterare.

lamentet.

uppdraget

tet.

ledamoten

godo.

stadga.

ersättning.

Europaparlamentet

Europaparlamentet

Europaparlamentet

riksdagen.

möter.

egenpensionsförmånerna.

egenpensionsförmånerna.

50

ledamot

godo.

mentet

dagsledamot

berättigade

Europaparlamentet.

och

Europaparlamentet.

och

parlamentet.

och

parlamentet.

65

denna

Efterlevandepensionen

denna

tolv.

moten

den

garantin

ålder.

och

eller

ett

komstgarantin

års

avlider.

varar

lag

riksdagen

betalas.

betalas.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-04-15 Bordläggning: 2009-04-16 Hänvisning: 2009-04-17 Motionstid slutar: 2009-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)