Elektronisk ingivning till Bolagsverket

Proposition 2005/06:135

1

Regeringens proposition

2005/06:135

Elektronisk ingivning till Bolagsverket Prop.

2005/06:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2006

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det skall bli möjligt för aktiebolag att till

Bolagsverket ge in anmälningar för registrering, ansökningar och årsredovisningshandlingar

elektroniskt.

Vidare innehåller propositionen förslag om att uppgifter som registreras

i aktiebolagsregistret och som i dag kungörs på svenska även skall

kunna registreras och kungöras på annat officiellt språk inom Europeiska

unionen eller på norska eller isländska.

Det föreslås också att en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-15 Bordläggning: 2006-03-15 Hänvisning: 2006-03-16 Motionstid slutar: 2006-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)