En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Proposition 2006/07:15

Regeringens proposition 2006/07:15

En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Prop.

2006/07:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 november 2006

Fredrik Reinfeldt

Sven Otto Littorin

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

De huvudsakliga förslagen är följande.

Det arbetsvillkor som skall vara uppfyllt för rätt till arbetslöshetsersättning skärps.

Den s.k. överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas som huvudregel till fem år.

Möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier, studerandevillkoret,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-11-16 Bordläggning: 2006-11-16 Hänvisning: 2006-11-17 Motionstid slutar: 2006-12-01
Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (19)