En förstärkt spelreglering

Proposition 2021/22:242

En förstärkt spelreglering

Regeringens proposition 2021/22:242

En förstärkt spelreglering

Prop.

2021/22:242

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 maj 2022

Magdalena Andersson

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicen-

sierat spel från den svenska spelmarknaden: bl.a. ett krav på tillstånd för

spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat för-

bud mot reklam för olicensierat spel. Det föreslås också åtgärder för att

minska skadeverkningarna av spel om pengar: bl.a. ett justerat krav på

måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter och en möjlighet

att ingripa med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-05-17 Bordlagd: 2022-05-17 Hänvisad: 2022-05-18 Motionstid slutar: 2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)