En gymnasiesärskola med hög kvalitet

Proposition 2011/12:50

En gymnasiesärskola med hög kvalitet

Regeringens proposition 2011/12:50

En gymnasiesärskola med hög kvalitet

Prop.

2011/12:50

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2011

Fredrik Reinfeldt

Nyamko Sabuni

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att bestämmelserna för gymnasiesärskolan i stora delar anpassas till bestämmelserna för den reformerade gymnasieskolan.

Gymnasiesärskolan ska karakteriseras av stor flexibilitet för både elever och huvudmän. Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet ska stärkas. Det ska finnas nio nationella program och utbildningarna ska kvalitetssäkras på nationell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-12-06 Bordläggning: 2011-12-08 Hänvisning: 2011-12-09 Motionstid slutar: 2012-01-20
Förslagspunkter (1)