En ny försäkringsrörelselag

Proposition 2009/10:246

En ny försäkringsrörelselag

Regeringens proposition 2009/10:246

En ny försäkringsrörelselag

Prop.

2009/10:246

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2010

Mats Odell

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny försäkringsrörelselag. Den nuva-

rande försäkringsrörelselagen (1982:713) och lagen (1972:262) om

understödsföreningar föreslås bli upphävda.

Den nya lagen innebär en språklig och redaktionell modernisering av

rörelsereglerna för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag

och försäkringsföreningar (tidigare kallade understödsföreningar). Enligt

förslaget ska de rörelseregler som gäller för försäkringsbolag i stort
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-09-15 Bordläggning: 2010-10-04 Hänvisning: 2010-10-05 Motionstid slutar: 2010-10-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)