En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Proposition 2019/20:172

Regeringens proposition 2019/20:172

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på

Prop.

serveringsställen

2019/20:172

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 juni 2020

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar
covid-19.
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-06-04 Bordlagd: 2020-06-04 Hänvisad: 2020-06-05 Motionstid slutar: 2020-06-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)