En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

Proposition 2022/23:77

Regeringens proposition 2022/23:77

En ny lag om viktigt meddelande till

Prop.

allmänheten

2022/23:77

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Carl-Oskar
Bohlin (Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten
(VMA-systemet).
I den nya lagen samlas och författningsregleras grunderna för
VMA-systemet.
Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö såväl i fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

1

Prop.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Bordlagd: 2023-03-14 Hänvisad: 2023-03-15 Motionstid slutar: 2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)