En ny organisation för polisen

Proposition 2013/14:110

prop 2013/14 110 d2

Prop. 2013/14:110

Innehållsförteckning

Del 1

1

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

23

2

Lagtext

...........................................................................................

29

2.1

Förslag till lag med vissa bestämmelser med anled -

ning av en ny organisation för polisen .............................

29

2.2 .......................

Förslag till lag om elimineringsdatabasen

31

2.3 ................

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

34

2.4 ....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

42

2.5 ........................

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

44

2.6 ........................

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.