En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

Proposition 2008/09:211

2008/09:211

dighet.

sökan.

dighetsutövning.

officiell

kammarrätten.

(1988:534)

följande

delats

närer.

allmän

regeringen.

officiella

stycket.

delats

ciella

officiell

konkurrensneutrala.

ordnar.

veterinärer.

djurhälsopersonal.

veterinär

men.

de.

utsedd

vändiga

kompletterar

32008L0073)

32005R0001)

32008L0073)

rinär.

52005XC1129(01)

det

gemensamma

betalas

nas.

Norrbottens

hälsokontrollprogram.

utövningen.

djurskyddslagstiftningen.

nefattar

veterinärmedicinskt

utövningen.

sjukdomar.

ciella

gränskontrollstationer.

häst.

samma

när.

systemet.

regi.

verket.

från

smittskyddsarbetet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-05-26 Bordläggning: 2009-05-26 Hänvisning: 2009-06-01 Motionstid slutar: 2009-06-17
Förslagspunkter (9)