2008/09:211

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

dighet.

     
       
       
     
     
     
     
   
   
   
   
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
     
     
     
     
       
       
       
     
     
       
       
     
     
     
       
       
       
       
     
     
       
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     

sökan.

dighetsutövning.

   
   
   
   
   
   

officiell

kammarrätten.

(1988:534)

följande

delats

närer.

allmän

regeringen.

   
 
     
   

officiella

         
                     
 
                       
               
                     
         
   
       
             
         
   
   
   
       
           
           
           
                 
           
                     
                 
               
           
           
                   
       
   
   
         
   
             
   
   
               
   
           
   
               
           
                         
                         
stycket.
     
     

delats

ciella

officiell

     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
         
       
       
       
         
     

konkurrensneutrala.

   
   
   
   
   
 

ordnar.

veterinärer.

djurhälsopersonal.

veterinär

men.

de.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

utsedd

vändiga

kompletterar

32008L0073)

32005R0001)

32008L0073)

rinär.

     
   
   
   
   
   
   
   

52005XC1129(01)

det

gemensamma

betalas

nas.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Norrbottens

hälsokontrollprogram.

     

utövningen.

djurskyddslagstiftningen.

nefattar

veterinärmedicinskt

utövningen.

sjukdomar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ciella

gränskontrollstationer.

     

häst.

samma

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

när.

systemet.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   

regi.

verket.

från

smittskyddsarbetet.

ligt

   

rimlig

hålla

skydd.

utredningen

och

råden.

tionen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

petensutveckling

samheten.

sitt

under.

myndighetsutövning.

nyttjade.

enskilt

Jordbruksverket.

     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

Mjölk

myndighetens

av

la

gan.

ten.

nanden.

veterinärerna.

förvaltningslagens

rer.

förordnade

gan.

gan.

stämmer.

     
     

ningstekniska

zootilagen.

     
     
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

na.

m.m.

skadade

stället

   

troller.

     

boende

reducerad

ter

tas

ringens

princip

täckning.

drift.

vidtas.

ens

serande

regeringens

säger.

     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

denna.

tion.

nader.

veterinärer

av

animaliska

domstol.

till

(1988:534)

domstol.

   
   
   

(2006:804)

     
     
     
   
   
   

dighet.

fattar

ningen.

rinärverksamhet.

nås.

   
   
   
   
   

praktiker.

ordrat

ella

daterats.

   
   
   
   
   

slås.

   
   
   
       
   
       
   
       
   
     
   
     
         
           
           
           

et.

utöva

utöva

   
   
   
   

regeringen

officiella

(1986:223)

gifter,

slut,

och

     
       
   
       
   
   
     
   
         
   
   
   
   
   
   
   
       
   
     
   

medel.

av

göring.

förverkad.

     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   

medel.

av

göring.

   
   
   
   
   
   

förverkat.

ningsdomstol.

förvaltningsdomstol.

stycket.

stycket.

djur,

yrket

   
             
 
       
         
             
   
       
       
   
   
   
   
   
       
   
   
     
       
     
       
           
         

saken.

   
   

Veterinärförbund.

(Jo2008/2384)

distriktsveterinärstationerna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

veterinärer

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tillgodoses

aktörer.

Sveriges

remissen.

skyddsnivå.

myndigheter.

tävlingar.

liten.

förordnas.

kostnader

utbildningen.

   

för

för

remissen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lag.

kammarrätten.

   
   
     

varor

   

domstol:

officiell

kammarrätten.
   
   
   
   

delats

närer.

allmän

regeringen.

   
   
 
     
     

officiella

följande

               
                     
         
   
       
             
         
   
   
   
       
           
           
           
                 
           
                     
                 
               
           
           
                   
       
   
   
         
   
             
   
   
               
   
           
   
               
           
                         
                         
stycket.

en

husdjur,

delats

ciella

officiell

(2009:000)

   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
         
       
 
       
       
         

tjänst

   
 
 
   
   
   
   
   

klagbara.

tillämplig