En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Proposition 2018/19:158

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Regeringens proposition 2018/19:158

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Prop.

2018/19:158

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 augusti 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny reglering för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensions- institut (andra tjänstepensionsdirektivet) med avseende på en ny typ av institut, tjänstepensionsföretag. Andra tjänstepensionsdirektivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-04 Bordlagd: 2019-09-05 Hänvisad: 2019-09-10 Motionstid slutar: 2019-09-25
Förslagspunkter (32)