En ny rovdjursförvaltning

Proposition 2008/09:210

2008/09:210

viltet.

(1987:259)

het.

under

revir.

för

att

och

fald.

laga

varje

djur.

utgångspunkt.

internationellt

djuren.

rovdjuren

delegationssystemet.

tionen.

ningsområde.

området.

stammen.

området,

varg.

ligt.

sjunker

Mellansverige.

nytt

betydelse.

skada

vilt.

enskilda

dessa

renskötselområdet.

andra

dömningar

etappmålet.

kunna

tagsfall.

män

bedömning.betydelse.

län.

renskötselsområdet.

för

ingens.

da

där.

regeringen.

seras.

varg.

utövare

och

bar

regeringens.

djuren.

provtagning

forskningsändamål

gänglig.

renskötselområdet.

ningsområdet.

retess.

inom

förbättra

inbördes.

proposition.

slutbetänkande

den.

regeringsuppdrag

Tolgfors.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-06-04 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)