2008/09:210

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

viltet.

     
     
     
     
     
     
       
         
         
       
       
       
       
     
     
     
     
     
       
       
       
       
     
       
       
       
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
       
       
       
       
     
         
     
         
     

(1987:259)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

het.

under

revir.

   
   
 

för

att

och

fald.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

laga

varje

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

djur.

utgångspunkt.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

internationellt

djuren.

rovdjuren

delegationssystemet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tionen.

ningsområde.

området.

stammen.

området,

     
   
   
   
     
     
   
     
   
     
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
     
   
   
   
   
   

varg.

ligt.

sjunker

Mellansverige.

nytt

betydelse.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skada

vilt.

enskilda

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

dessa

renskötselområdet.

andra

   
   
   
   

dömningar

etappmålet.

kunna

tagsfall.

män

bedömning.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

betydelse.

län.

renskötselsområdet.

för

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ingens.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

da

där.

regeringen.

seras.

varg.

utövare

och

bar

regeringens.

djuren.

provtagning

forskningsändamål

gänglig.

renskötselområdet.

ningsområdet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

retess.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

inom

förbättra

inbördes.

proposition.

slutbetänkande

den.

regeringsuppdrag

Tolgfors.